Word lid!

Laat je uitdagen!

Hartstikke leuk dat je lid wilt worden van onze groep!

Wat kost het lidmaatschap?

Wat krijg je voor je lidmaatschap?

Vul in onderstaand formulier je gegevens in en wij zorgen dat je ingeschreven wordt.


Reglement

Aanmelding van nieuwe leden dient schriftelijk te geschieden nadat men een aantal keren op proef heeft meegedraaid.
Opzegging kan alleen schriftelijk en per kwartaal plaatsvinden. Uiterlijk 4 weken voor het einde van het lopende kwartaal dient het uitschrijfformulier door het lid te worden ingeleverd bij de speltakleiding. U kunt het formulier hier vinden.

Contributie

Voor alle actieve leden is de contributie vastgesteld op € 12,50 per maand of € 37,50 per kwartaal. Steunleden betalen € 11,10 per kwartaal.

Betaling kan alleen plaatsvinden d.m.v. een SEPA machtiging aan de Stichting.


Hiermede geef ik Stichting Scouting Mensinghe Roden toestemming voor automatische incasso van de verschuldigde contributie. Daarbij behoud ik het recht om binnen een maand na de automatische incasso de afboeking ongedaan te maken. Voor maandincasso: de incasso vindt plaats op de eerst volgende werkdag na de 25e dag van de betreffende maand. Voor kwartaalincasso: de incasso vindt plaats op de eerst volgende werkdag na de 25e dag van de eerste maand van het kwartaal. Onze incassant ID: NL72ZZZ410177080000

Via onze website en social media kanalen houden we iedereen graag op de hoogte van de activiteiten van onze groep. Hiervoor maken we gebruik van foto’s en video’s.

Wijzigingen van persoonsgegevens in de toekomst vallen onder verantwoordelijkheid ouders/verzorgers of 18+ leden, deze kunnen zelf gedaan worden via sol.scouting.nl of u kunt uw wijzingen doorsturen naar secretariaat@mensinghe.nl

Je gegevens worden door onze Scoutinggroep met de grootste zorgvuldigheid behandeld. Persoonsgegevens ten behoeve van het lidmaatschap registreren we in Scouts Online, de administratieve applicatie van Scouting Nederland. Hierop is de privacywetgeving (AVG/GDPR) van toepassing. Op www.scouting.nl/privacy vind je het Privacy Statement van Scouting Nederland. Je hebt via Scouts Online (https://sol.scouting.nl) altijd toegang tot je eigen gegevens.

Nieuws: