Uitschrijven

Jammer dat je bij ons weggaat!

Wil je je uitschrijven, dan kan dat alleen schriftelijk en per kwartaal.
Je uitschrijving dient uiterlijk vier weken voor het einde van het lopende kwartaal bij de ledenadministratie binnen te zijn. Dat houdt in wanneer je bijvoorbeeld op 24 februari bedenkt te willen stoppen, je uitschrijving per 1 april geldt. Wil je op 24 maart stoppen, geldt je uitschrijving pas per 1 juli.

Download hier het uitschrijfformulier (pdf). Vul de gegevens in en stuur het formulier per e-mail naar de ledenadministratie.

Nieuws: