Activiteiten


Buiten de normale opkomsten op vrijdagavond en zaterdag zijn er in de loop van het jaar nog een aantal scoutingactiviteiten. Dit kunnen activiteiten zijn van enkele leden van de groep, van een speltak of soms van de gehele groep. Hieronder worden enkele activiteiten toegelicht.

Paashike

De Paashike wordt door de Padvindsters, de Verkenners en de Explorers gehouden in het voorjaar. Afhankelijk van hoe vroeg in het jaar de Paasdata vallen, wordt er een weekend door de leiding en bij de Explorers door de leden zelf georganiseerd. Vaak is dit een tocht in de omgeving met verschillende posten op de route. Op deze posten dienen de jongens en meisjes opdrachten uit te voeren. Bij deze tochten komen verschillende scoutingtechnieken aan bod, zoals kompas gebruiken, kaartlezen, met de rugzak lopen en meer.

Koninginsdag

Op deze dag verzorgt Scouting Roden doorgaans een activiteit voor de leeftijdscategorie waarop scouting zich richt.
U heeft ons vast wel eens gezien op Koninginnedag!

4 Mei herdenking

Een afvaardiging van de oudere speltakken is aanwezig bij de Dodenherdenking op 4 mei op de algemene begraafplaats in Roden. Zij assisteren bij het hijsen van de vlag, het aanbieden van kransen en het begeleiden van de stoet.

Noordelijk PinksterKamp (NPK)

Door een afzonderlijke stichting van actieve (oud)scoutingleiding wordt er in de Marnewaard een groot kamp georganiseerd (het grootste jaarlijks terugkerende evenement binnen scouting).
Op een oefenterrein van de landmacht wordt voor een paar dagen een compleet dorp opgebouwd met veel zelfgemaakte voorzieningen. Uit de noordelijke provincies komen tussen de 3.200 en 3.500 scouts om zich te vermaken. Per leeftijdsgroep zijn er meerdere subkampen. Deze kampen hebben allemaal hun eigen thema waaraan verschillende kleding, aankleding van het terrein en themaspelen ontleend worden. Hoewel er enkele voorzieningen als telefoon, water en EHBO op het terrein aanwezig zijn wordt er wel verwacht dat de speltakken vanaf de Verkenners en Padvindsters zelf voor hun warme maaltijden zorgen en dit bereiden op een houtvuur. Voor de jongere deelnemers is er een centrale (warme)maaltijdvoorziening. De toilet- en wasvoorziening dient door de eigen groep te worden opgebouwd. Op maandagmiddag is er voor ouders en belangstellenden altijd een bezoekersmiddag. Dan kunnen de ouders hun kind(eren) opzoeken en zien hoe de scouts zich vermaken. Doorgaans begint men vrijdagmiddag met de opbouw van het kamp. De centrale opening is dan zaterdagmiddag. Hierna beginnen de verschillende spelen. Het kamp wordt maandagavond afgesloten. Dinsdag wordt alles weer afgebroken om de herinnering te bewaren en de ervaring voor het volgend jaar weer te gebruiken. Het NPK is zeer geschikt voor het leggen van contacten met andere scoutinggroepen in (Noord-)Nederland.

Lees meer over het NPK

Zomerkamp

In de zomervakantie gaan de meeste speltakken enkele dagen of een week op kamp. Alle kampen worden in Nederland gehouden. Een uitzondering wordt gemaakt door de oudere speltakken, de Explorers en de Stam. Deze wisselen zomerkampen in Nederland af met kampen in het buitenland. De data voor deze zomerkampen worden door de speltakleiding bekendgemaakt. Deze kampen worden gehouden op locaties met enige voorzieningen. Soms is dit het gebouw van een andere scoutinggroep of een kampeerterrein. Door de leiding wordt altijd een locatie uitgezocht waar enkele voorzieningen zijn en waar leuke activiteiten mogelijk zijn tegen zo laag mogelijke deelnamekosten.

Lees meer over Zomerkampen

Jambory On The Air (JOTA)

Bij deze activiteit in oktober worden contacten gelegd met andere scoutinggroepen in Nederland en soms ver daarbuiten. Deze contacten komen tot stand door middel van kortegolfzenders of het internet. Om de kortegolfzender te kunnen gebruiken en om met een zo ver mogelijke bestemming contacten te leggen, wordt er door de oudere leden en leiding een zendmast gebouwd. Deze mast wordt, zoals dat bij scouting hoort, gemaakt van boomstammen die aan elkaar gebonden worden met touw. De afgelopen jaren hebben we met deze constructies een hoogte bereikt van twintig meter. Deze hoogte kun je vergelijken met een gebouw van vijf verdiepingen. Behalve zenden en contacten leggen met andere groepen worden in het JOTA-weekend spelen georganiseerd en overnacht er een grote groep op het scoutinggebouw.

Lees meer over Jota/Joti

Noordelijke Hike wedstrijden (NHW)

Voor de scoutinggroepen in de drie noordelijke provincies worden er in een weekend van de herfstvakantie de Noordelijke Hike Wedstrijden georganiseerd. De organisatie ligt in handen van een aparte stichting. Deze stichting bestaat uit een aantal enthousiaste (oud)scouting leiding die dit evenement ieder jaar weer organiseren. Aan deze hike (looptocht) kunnen koppels van twee of drie personen in de leeftijd van 12 tot 17 jaar deelnemen. De hike is verdeeld in verschillende ‘klassen’. De klasse geeft de zwaarte van de hike aan. Tevens wordt hiermee een indeling in leeftijdsgroepen bereikt. De deelnemers aan de NHW dienen de nodig kennis van hiketechnieken te hebben. Daarin oefenen zij bij hun verschillende speltakken. De deelnemers dienen alle spullen zoals eten, tent en kleding zelf te vervoeren in een rugzak. De hike begint op de vrijdagavond, die afgesloten wordt met het opzetten van de tent in het donker. De volgende dag kan men dan bij daglicht zien of dit een beetje is gelukt. De zaterdag en zondag lopen de koppels tochten en voeren zij opdrachten uit. Zondagavond is de prijsuitreiking en kunnen de deelnemers naar huis om uit te slapen. De NHW worden meestal in een bosrijke omgeving gehouden. De afgelopen jaren vond dit evenement plaats rondom Schoonoord, Roden en Appelscha.

Poolkamp

Zoals de naam al doet vermoeden wordt deze hike-wedstrijd in de winter gehouden, meestal in het weekend voor de kerstdagen. Alleen de “echte” scouts doen aan deze beproeving mee. De opzet is gelijk aan de NHW, het Poolkamp is het ‘koude broertje van de NHW’.

Winterkamp

Tussen kerst en de jaarwisseling hebben de Explorers een winterkamp voor hun eigen speltak. De organisatie berust dan bij een groepje van de leden, die hiermee ervaring opdoen met het organiseren van een activiteit. In drie dagen lopen zij verschillende tochten waarbij zij overnachten in scoutinggebouwen van andere groepen.

Overvliegen

Dit is een jaarlijks terugkerend evenement binnen onze groep bij de start van een nieuw seizoen, begin september. De oudste leden van de speltakken gaan dan over naar een oudere speltak. Deze overgang dient men te ‘verdienen’ door een opdracht uit te voeren. Bij dit evenement is de hele groep betrokken. De ouders en verzorgers van de leden die ‘overvliegen’, zoals dit in scoutingjargon heet, zijn van harte welkom dit bij te wonen.

Installatie

Als er nieuwe leden bij een speltak komen, van buiten scouting of na het overvliegen, dan wordt dit nieuwe lid geïnstalleerd. Hierna is een nieuw lid van de speltak officieel opgenomen in de groep. Dit is een zeer plechtige aangelegenheid binnen scouting. Ook bij de installatie stellen we het op prijs wanneer ouders en verzorgers aanwezig zijn.

Nieuws: