Verbouwing clubgebouw steunen?

woudscout

De actie onder de ouders en plusscouts, om vierkante meters te sponsoren begint zijn vruchten af te werpen. Al zit nog lang niet iedereen droog achter glas in een eigen lokaal.

Ouders, stamleden en plusscouts hebben de mogelijkheid gekregen om vierkante meters dak, vloer of muur te sponsoren.

Voor respectieve €25, €50 of €75 kan een bijdrage worden overgemaakt op:
bankrekening 14.83.55.579 t.n.v. Stichting Scouting Roden
onder vermelding van het aantal vierkante meters en de speltak waarvoor het bestemd is.
(bv. 2x vloer – padvindsters of 1x dak bevers)

Zie hierbij de stand van zaken per 28 februari 2010:

dak vloer muur Totaal
Bevers €         75,00 €       100,00 €       150,00 €       325,00
Kabouters €         25,00 €         25,00 €              – €         50,00
Mensinghe Welpen €         50,00 €         50,00 €         75,00 €       175,00
Bandarloghorde €         75,00 €    1.100,00 €              – €    1.175,00
Verkenners €       275,00 €       200,00 €       225,00 €       700,00
Padvindsters €       275,00 €       250,00 €         75,00 €       600,00
Explorers €       125,00 €              – €         75,00 €       200,00
Stam €       212,50 €       625,00 €       150,00 €       987,50
Totaal €    1.112,50 €    2.350,00 €       750,00 €    4.212,50

Er is ook de mogelijkheid om de verbouwing te sponseren.

Nieuws: