Reünie Scouting Mensinghe Roden, 60 jaar jong!

Beste (oud-)leden en leidinggevenden van Scouting Mensinghe,


Scouting Roden is begonnen op 1 april 1961 en bestaat dus nu 60 jaar.
Nu het einde van de coronacrisis in zicht is willen we dit graag vieren
met een reünie. Als datum hebben we gekozen voor zaterdag 16
oktober. Natuurlijk verwachten we je. De jeugdleden bouwen een
heuse tijdmachine die je terugbrengt naar de jaren dat je lid was.
Locatie: Clubhuis aan de Norgerweg 4, voor de leden van voor 1986, dat is de voormalige
Groninger vakantieschool in het Mensinghebos.


Hoe ziet het programma eruit?


Vanaf 13:00 uur: Inloop bij het clubhuis, onder de jubileumpoort door en door de tijdmachine!
Rond 15:00 uur: Hike door het Mensinghebos, wat is er veranderd en wat is nog herkenbaar? (indeling en vertrek in groepjes)
Vanaf 17:00 uur: Barbecue, en ruime gelegenheid tot in de avonduurtjes om bij te kletsen.
Rond 23:00 uur: Officieel einde, maar het kampvuur zal nog wel blijven branden.

Wat trek je aan behalve je wandelschoenen? Natuurlijk je groen-geel-bruine Mensinghe-das die op
een ereplekje in je kledingkast te vinden is en als je je oude uniform nog hebt en past dan spelden
we de reüniebadge er zo op.


Het succes van een reünie hangt natuurlijk voor een groot deel af of je tijdsgenoten ook komen, de
mensen waarmee je samen leiding hebt gegeven of hebt gekampeerd. Daarvoor hebben we je hulp
nodig. Een echt oudledenbestand is er niet en ook privacytechnisch mag niet alles meer. We houden
een lijst bij wie zich heeft opgegeven, bij welke speltak je als laatste was, en in welk decennium.
Als je er geen bezwaar tegen maakt plaatsen we je op een lijst die we rondzenden naar de
e-mailadressen van de overigen die zich hebben opgegeven. Mis je iemand uit je leidingteam of
speltak? Zoek hem of haar op via social media of laatst bekende adres en verwijs naar het opgave
formulier. Maak jouw oude groepje compleet. Met enige regelmaat zullen er updates van de lijst
verschijnen.


Kom je van ver en zoek je een overnachtingsadres in Roden, neem je slaapzak, matje en tentje mee,
we regelen een plaats in het bos voor je.


Deelname aan de hike en inloop is gratis, voor de luxe barbecue en drinken vragen we een bijdrage
van €20,-. Geef op het opgaveformulier aan als je dieet of wensen zoals vegetarisch hebt.


Met vriendelijke groet,
Reüniecomité Scouting Mensinghe Roden.

Nieuws: