Hopvrouw Annette helpt de nieuwe scouts overvliegen