Overvliegen Kabouters-Padvinsters

Zoals na elke zomervakantie gaan we weer overvliegen. De oudste kabouters en welpen komen naar de padvindsters en de oudste padvindsters gaan naar de RSA. Voor de aankomende padvindsters was er een zeepbaan gebouwd. Hier moesten ze overheen klimmen, werden ze gefeliciteerd met hun prestatie en mochten ze zich officieel padvindster noemen. De een kwam (redelijk) droog over, de ander gleed een paar keer uit en werd nat. Wat zelfs de leiding heeft ervaren, want na het behalen van de zeepbaan werden ze door een aantal overvliegers lekker nat geknuffeld.

 

De overvliegende padvindsters moesten een parcours afleggen die door de RSA-leden is opgebouwd. Het was de bedoeling dat ze eerst een blind-parcours aflegden, hierna natgegooid werden met slootwater en daarna gingen ze met een touwbrug over de stinksloot. Wie droog aankwam, en dus niet in de sloot viel, werd alsnog nat gegooid met een emmer slootwater.

Nieuws: