Opkomsten vanaf 2 oktober

Betreft: Opkomsten vanaf 2 oktober

Roden, 30 september 2020

Beste Mensinghescout,  beste ouder/verzorger,

De maatregelen tegen het coronavirus zijn aangescherpt. Voor Scouting ligt de focus op het continueren van de opkomsten voor kinderen en jongeren.

Sinds 28 september gelden nieuwe richtlijnen van Scouting Nederland; je vindt die onder deze link. De belangrijkste wijzigingen staan ook hieronder:

Mocht je opmerkingen of vragen hebben naar aanleiding van het bovenstaande, dan horen of lezen wij het graag.

Namens het bestuur,

Stephan Göbel

Nieuws: