De nieuwe Woudscout krijgt vorm

De eerste volle puincontainer is afgevoerd, er is een lege voor teruggekomen.

De kozijnen zijn gesteld, deze drie komen in het nieuwe beverlokaal.

Aan de voorzijde wordt het eerste kozijn gesteld voor het verkennerslokaal.

Alles moet volgens de tekening. In het nieuwe stuk komen de ruimtes voor de bevers, verkenners, de welpen en de kabouters. De extra ruimte wordt als volgt verdeeld: padvindsters +25%, explorers +25%, stam +50%, bevers +50%, kabouters +50%, verkenners 0%, welpen -25% (maar wel beter indeelbaar). De keuken +100%, toilet en doucheruimten +30%, gangen +100%, halletjes voor en achter 0%. Verder komt er nog wat flink wat extra zoldercapaciteit, een ruimte voor technische installaties en een kleine opslagruimte.

Een dwarsdoorsnede van het oude gebouw en de uitbreiding.

Langzaamaan begint het aanzicht zich af te tekenen.

Het puin is verdwenen, dus de puincontainer zal wel weer vol zijn. Moet er nog iemand naar de w.c.?

Het clubhuis werd gekocht door de Mensinghegroep in 1986. Het bestond toen uit één hele grote speel en verblijfruimte in het middendeel met voor en achter een deel voor opslag en toiletten. De grote ruimte is opgedeeld voor de speltakken met houten muren, en de opslagruimte achter is er bij getrokken door een muur weg te breken. Die muur wordt nu weer opnieuw gemetseld onder de rode balk. De padvindsters schuiven een behoorlijk stuk op en krijgen nu meer ramen en daglicht.

Zo komt het nieuwe beverlokaal er ongeveer uit te zien. De nieuwe kozijnen buiten geven de omvang aan. De foto is genomen vanuit waar de nieuwe wand met het verkennerslokaal komt. De verkenners krijgen dus een stukje van het oude beverlokaal.

Drie ramen voor de verkenners en drie voor de welpen.

Het metselen van de binnenmuren, de stenen zijn lichtrood en enigszins gemêleerd. De buitenkan wordt donkerrood.

De kraan kwam alvast langs om te kijken of hij voldoende bereik heeft.

Klaar om morgen verder te metselen.

Twee metselaars en een opperman om de stenen en het cement aan te voeren.

En de twee puincontainer is ook afgevoerd, de derde staat klaar.

Vooraanzicht met rechts het eerste kozijn voor het kabouterlokaal.

Het metselen de kolommen tussen de kozijnen met ook een oppervrouw, haar eerste dag als stagiaire.

Na de tweede dag metselen is de binnenmuur gedeeltelijk op hoogte. De eerste drie ramen zijn voor de welpen, de tweede drie voor de verkenners. De laatste drie zijn voor de bevers.

In de verte staan nu ook de drie kozijnen voor het kabouterlokaal.

Zo wordt het nieuwe kabouterlokaal. Drie oude ramen lang in plaats van vier. Maar wel de dubbele breedte.

Vanaf hier springen we af en toe met een kabelbaan naar beneden. Dan vlieg je nu een stuk dichter langs het gebouw.

Hier zaagt de welpenleiding het kabouterlokaal in twee stukken. Met veel voldoening zo te zien.

Het clubgebouw bij nacht.

Tot diep in de nacht wordt er gewerkt aan de verbouwing door vrijwilligers.

Meer over de verbouwing van de Woudscout vind je op http://mensinghe.nl/algemeen/verbouwing/

Nieuws: